Imię: Aleksander Nazwisko: Wundheiler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Wundheiler
  • dr, odpowiedzialny za dział rzemiosła i przemysłu w getcie

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 147