Imię: Max Georg Nazwisko: Bischof

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Max Georg
  • Bischof
  • przejął od Paflingera kierownictwo Transferstelle (maj 1941)

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 179