Imię: Heinz Nazwisko: Auerswald

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Heinz
  • Auerswald
  • dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 154; 175