= 25.06.42 Z synagogi i Biblioteki Judaistyczn...

  • TAK
  • = 25.06.42 Z synagogi i Biblioteki Judaistycznej mają wyjść uchodźcy z Niemiec i Protektoratu.

  • 1942-06-25
  • 1942-06-25
  • w getcie
  • administracyjne
  • uchodźcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 292
  • Powiązane miejsca: