Imię: Witold Nazwisko: Staniszkis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Witold
  • Staniszkis
  • Profesor, jeden z czołowych przywódców Narodowej Demokracji, członek Miejskiego Komitetu Samopomocy Społecznej.

  • Polacy, działacze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 110