Czerniaków zwolniony z opaski: = 27.06.41 - Au...

 • TAK
 • Czerniaków zwolniony z opaski: = 27.06.41 - Auerswald doręczył mi (dla mnie) i dla Sztolcmana zwolnienie z opaski.

 • 1941-06-27
 • 1941-06-27
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Judenrat, urzędnicy, życie prywatne
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 196
 • opaski

 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych