Imię: Konrad Nazwisko: Orzechowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Konrad
  • Orzechowski
  • dr, dyrektor Wydziału Szpitalnictwa Zarządu Miejskiego w Warszawie

  • Polacy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 155