= 9.07.42 Zaprosiłem do siebie Gepnera, Sztolc...

 • TAK
 • = 9.07.42 Zaprosiłem do siebie Gepnera, Sztolcmana, Jaszuńskiego, Altberga i zaproponowałem przestawienie eksportu na artykuły niezbędnie potrzebne. Opowiedziałem o ostatnich rozmowach, wzg[lędnie] prądach, nurtujących czynniki miarodajne. Podałem, że będę usiłować wejść w kontakt z czynnikami najmiarodajniejszymi w kwestii żydowskiej.

 • 1942-07-09
 • 1942-07-09
 • w getcie
 • administracyjne
 • gospodarka, Judenrat, świadomość Zagłady
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 298
 • świadomość Zagłady

 • Powiązani ludzie:

  • Gepner Abraham

   Znany warszawski kupiec, przemysłowiec, członek prezydium Centrali Związku Kupców, działacz Gminy, radny miejski, fi...

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Jaszuński Józef

   inż., kierownik ORT-u w Polsce, członek Judenratu i członek kierownictwa JSS w czasie okupacji.

  • Altberg Lucjan

   przed wojną radca prawny "Lewiatana". W Radzie - członek Komitetu Obywatelskiego, (w skład którego wchodzi...