Dnia 19 bm. na rozkaz komisarza zostało zabran...

 • TAK
 • Dnia 19 bm. na rozkaz komisarza zostało zabranych z aresztu żydowskiego 59 osób (więźniów) i przetransportowanych na Dworzec Zachodni pod eskortą policji niemieckiej, jak sądzić należy skierowani zostali do Treblinki. Każdemu dano 1/2 kg chleba na drogę. Komisarz chciał mieć robotników budowlanych.

 • 1942-02-19
 • 1942-02-19
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców, społeczne
 • Niemcy, obozy, robotnicy, ulica, więzienie
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 255
 • obozy pracy

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  Powiązane miejsca: