Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 20
 • mieszkanie
 • w getcie
 • administracyjne
 • mieszkaniowe
 • mieszkanie Czerniakowa, do którego przeprowadził się 13.12.41r. z Elektoralnej 11 w związku ze zmianą granic getta

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [227]