Nieznana Brak informacji

  • TAK
  • działania Niemców
  • szopy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [141;, 204]