Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • dom dla uchodźców
  • w getcie
  • społeczne
  • mieszkaniowe, opieka, Polacy, uchodźcy
  • dom przeznaczony dla uchodźców, z którego we wrześniu 1941 wyprowadzili się mieszkańcy aryjscy w związku ze zmianą granic getta, przed odejściem rozebrali piece i kuchnie; 19.02.42 wizytacja, oprowadza Wielikowski (incydent z pośladkami w oknie)

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [214;, 254]