Imię: Nieznane Nazwisko: Loebl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Loebl
  • Niemcy prowadzą przeciw niemu dochodzenie w związku z nadużyciami w Transferstelle (24.10.41)

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 223