Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • ulica
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, ulica
 • w związku ze zmianą granic i wydzieleniem małego getta (14.07.41); sierpień 41 - projekt rozbiórki zbombardowanych domów na północ od Chłodnej; (11.09.41) - ważą się losy getta na południe od Chłodnej, projekt muru wzdłuż Chłodnej po obu stronach; (2.10.41) - przedstawiono Auerswaldowi makietę ulicy; (9.10.41) - projekt odrutowania obu stron Chłodnej; (21.10.41) do 26 bm. przesiedlenie mieszkających na zachód od Żelaznej; (26.11.41) Polacy wyprowadzają się z Chłodnej;

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [199;, 205;218;, 220;, 222;, 230]