Imię: Karl Georg Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Karl Georg
  • Brandt
  • zastępca szefa wydziału "żydowskiego" (IV B4, SD).[nie był sądzony, nie żyje - (wykaz GK BZH, ACz, aneks 10)].

  • Niemcy
  • Niemiec

  • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 64;102