Imię: Nieznane Nazwisko: Obrembski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Obrembski
  • fabrykant obuwia, nie dał nic na akcję ratowania skazańców (23.01.42)

  • bogaci
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 243