Imię: Abraham Nazwisko: Gancwajch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Gancwajch
  • 1904
  • Publicysta, do Polski przybył z Austrii w 1936. Był rzecznikiem stworzenia w jednym z zamorskich krajów autonomicznego miejsca osiedlenia Żydów pod opieką III Rzeszy, którj zwycięstwa uważał za nieuniknione. W getcie, będąc jawnie w służbie SiPO, stwarzał pozory, które miały mu zapewnić alibi, w tym celu wspomagał niektóre instytucje dobroczynne, głodujących literatów, muzyków, aktorów. Gdy w maju 1942 gestapowcy rozstrzelali szereg agentów z trzynastki - Gancwajch i Sternfeld zbiegli. Gancwajch ukrywał się przez pewien czas po stronie aryjskiej pod nazwiskiem 'Piotra Chomicza'. W lutym 1943 ponownie zjawił się w getcie, by prowadzić, prawdopodobnie z nakazu gestapo, dywersyjną działalność w żydowskim ruchu oporu, który wydał na niego wyrok śmierci. Poszukiwało go także nadal gestapo. Zginął w nieznanych okolicznościach. Czerniaków o Gancwajchu: "obrzydliwa - ohydna postać". (wpis z 25.02.42)

  • kolaboracja
  • 169; 194; 256; 346