Krochmalna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Krochmalna
  • ulica
  • przed gettem, w getcie
  • administracyjne, gospodarcze
  • gospodarka, Judenrat, przestępczość, szmugiel, ulica
  • = 1.04.40 - Polecenie zamknięcia Krochmalnej [w związku z epidemią]. = 6.05.40 - korupcja sekcyjnego w Batalionie Pracy na Krochmalnej = 29.08.41 - zamknięcie Krochmalnej i wyprowadzenie 8000 ludzi do kąpieli; = 21.10.41 - w związku ze zmianą granic getta do 26 bm. przesiedlenie mieszkających na północy Krochmalnej między Walicowem i Ciepłą; = 17.01.42 - polecenie zlikwidowania szmuglu na Krochmalnej

  • Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [101;, 222;, 241]