Leszno Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Leszno
 • 13
 • mieszkanie Gancwajcha
 • w getcie
 • administracyjne
 • kolaboracja
 • siedziba Trzynastki, noszącej oficjalną nazwę "Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją"; penetrowała wszystkie instytucje w getcie; zob. A. Rutkowski, O agenturze gestapowskiej w getcie warszawskim, "Biuletyn ŻIH" nr 19-20, 1956

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [194]