Imię: Bronisław Nazwisko: Poborca

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bronisław
  • Poborca
  • sam określa się jako Żyd; polecany przez Auerswalda na posadę do Zakładu Zaopatrywania lub w Gminie; (prawdopodobnie kolaborant) (24.09.41)

  • kolaboracja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 217