= 8.05.42 [Auerswald] Zapowiedział, że zabroni...

 • TAK
 • = 8.05.42 [Auerswald] Zapowiedział, że zabroni używania cukru w kawiarniach.

 • 1942-05-08
 • 1942-05-08
 • w getcie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • gospodarka, Niemcy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 275
 • kawiarnia

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych