Dzielna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • 7
 • synagoga "Moriah"
 • przed gettem, przed wojną, w getcie
 • społeczne
 • religia
 • na podwórzu kamienicy nr 7 wybudowano w 1908 synagogę Towarzystwa "Moriah"

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [246]