= 15.06.42 [u Auerswalda] Omówiłem sprawę redu...

 • TAK
 • = 15.06.42 [u Auerswalda] Omówiłem sprawę redukcji przydziału chlebowego dla niektórych uprzywilejowanych grup ludności, celem udzielenia pomocy dzieciom ulicy. Ma to być jednomiesięczna redukcja. Potem mam w planie dobrowolne zrzeczenie się kartkowego chleba na rzecz najuboższych. = 22.06.42 ze Sztolcmanem u Auerswalda. Omawialiśmy sprawę podziału chleba. (...) A[uerswald] nie umie się jeszcze ustosunkować do projektu redukcji chleba dla grupy uprzywilejowanych, aby uzyskanym zapasem obdzielić dzieci uliczne.

 • 1942-06-15
 • 1942-06-22
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze
 • biedni, bogaci, dzieci, Niemcy, opieka, żebracy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 289
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...