= 30.06.42 U Auerswalda o 8 rano ze Sztolcmane...

 • TAK
 • = 30.06.42 U Auerswalda o 8 rano ze Sztolcmanem i Wielikowskim. Omawialiśmy sprawę podziału mąki. Oświadczyłem, że dla Opieki Społecznej nie wystarcza 15% kontyngentu. A więc braki uzupełni to, co nam zwrócą z rekwizycji. Na to A[uerswald]: Żydzi przedstawiają zawsze nierealne projekty. Zwróciłem mu uwagę na to, że jeśli wyjrzy przez okno, ujrzy całą ulicę zbudowaną na podstawie "nierealnych" żydowskich projektów.

 • 1942-06-30
 • 1942-06-30
 • w getcie
 • administracyjne, gospodarcze
 • gospodarka, Judenrat, Niemcy, opieka, urzędnicy
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 293
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   dr, prawnik, komisarz dzielnicy żydowskiej, początkowo kierownik referatu przesiedleniowego władz okupacyjnych

  • Sztolcman Abraham

   inżynier; członek Rady. Przed wojną sekretarz Związku Kupców Żydowskich w Warszawie.

  • Wielikowski Gustaw

   Doktor, adwokat, autor książki "Filozofia Kanta"; radca w Gminie; członek Presydium ŻSS; kierował centraln...