Imię: Juliusz Nazwisko: Zweibaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Juliusz
  • Zweibaum
  • docent dr nauk przyrodniczych; specjalista w dziedzinie histologii i embriologii; studiował w Liége i Bolonii, adiunkt uniwersytetu w Modenie i Warszawie, autor szeregu prac naukowych. Razem z prof. Hirszfeldem prodził w getcie wyższe Kursy Medycyny. Po wojnie prof. Akademii Medycznej w Warszawie.

  • lekarze
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 172