Ceglana Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Ceglana
 • mykwa
 • w getcie
 • społeczne
 • Judenrat, łaźnie, religia, szopy
 • budynek Gminy - mykwa, plan przerobienia go na warsztaty (14.07.42)

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [300]