Fragmenty relacji drukowane w Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty, opr. M. Grynberg

  • Ber
  • Warm
  • Warszawa
  • 1993
  • relacja
  • częściowo
  • tak
  • polski
  • funkcjonariusz SP, od października 42 do stycznia 43 pełnił służbę w Befehlstelle, a później do kwietnia tego roku w Werterfassung. W lutym 43 zamieszkał na Niskiej 4. W czasie powstania w końcu kwietnia w małym getcie , mieszka z trzema kolegami na Żelaznej 50. W końcu kwietnia gdy już zarządzona zbiórka na wywiezienie , przechodzi na aryską stronę, do placówki Ostbahnu "Stella" na Chmielnej. Realcja spisana w październiku 43. Warm, wg relacji Adolfa Bermana zginął po aryjskiej stronie