Fleiszman został ranny w pierwszym dniu akcji,...

 • TAK
 • Fleiszman został ranny w pierwszym dniu akcji, wyłączony z rozstrzelania, trafił do małego getta

 • 19 kwietnia 43
 • koniec kwietnia 43
 • powstanie w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • policja żydowska, życie prywatne
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [39,40]
 • Powiązani ludzie:

  • Fleiszman Nieznane

   funcjonariusz SP, kpt. kierownik III, a następnie II rejonu SP. Wsławił się w getcie jako wielki formalista i wielki...