Imię: Hanka Nazwisko: Dicksteinówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Hanka
  • Dicksteinówna
  • pianistka, mieszka w małym getcie wrzesień 42 -powstanie

  • twórcy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [39]