Imię: Nieznane Nazwisko: Kornheim

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kornheim
  • funkcjonariusz SP, podobwodowy, jego żona stenoptypistką w SP

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [3]