Wszystkich członków Rady Żydowskiej rozstrzela...

  • TAK
  • Wszystkich członków Rady Żydowskiej rozstrzelano na Umschlagplatzu, obwodowego SP, adwokata Nowogródzkiego, wywieziono, całą żydowską obsługę Befehlstelle zastrzelono

  • IV 43
  • IV 43
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • Judenrat, policja żydowska, śmierć, wysiedlenie
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [39]