Pracownicy Befehlstelle - gospodyni, kucharka...

  • TAK
  • Pracownicy Befehlstelle - gospodyni, kucharka itd. Wszyscy oni byli pewni, że przeżyją. Stało się inaczej - w końcu kwietnia 43 wszystkich z rozkazu Brandta rozstrzelano

  • koniec kwietnia 43
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • Niemcy, usługi
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [24,25]