Imię: Nieznane Nazwisko: Fleiszman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fleiszman
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • funcjonariusz SP, kpt. kierownik III, a następnie II rejonu SP. Wsławił się w getcie jako wielki formalista i wielki szmalcownik. Brał udział w pierwszym dniu akcji 19 IV 43, został ranny , trafił do małego getta, chodził obandażowany. Tłum naigrawał się z niego, a tragarze chcieli go nawet bić. Zmarł na Prostej kilka dni później

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [40]