Imię: Nieznane Nazwisko: Michalsen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Michalsen
  • Hauptsturmfuhrer z S.O.z Lublina. Kontrolował getto warszawskie z ramienia Einsatz Reinhard. Był obecny w czasie I akcji, w kotle decydował o przydziale kontyngentu numerków. Styczniową i ostatnią akcję poprzedzały bezpośrednio wizyty M.w Warszawie.

  • Niemcy
  • drukowane w "Pamiętniki z getta warsz," str 76,77

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [16]