Imię: Nieznane Nazwisko: Rizienschopf

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rizienschopf
  • przesłuchiwał zatrzymanych Polaków w getcie na Befehlstelle, oprawca, wraz z Blescherem byli postrachem całego getta.

  • Niemcy
  • frag. częściowo drukowane w "Pamiętniki z getta warsz." str74,76

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [11,15]