J. Krawiec wyprowadził rodziców i siostrę, któ...

 • TAK
 • J. Krawiec wyprowadził rodziców i siostrę, którzy już zgłosili się na plac zbiórki na Nowolipie 44 celem wyjazdu do Trawnik, na aryjską stronę

 • 26-28 kwietnia 43
 • 26-28 kwietnia 43
 • powstanie w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • adres, obozy, policja żydowska, strona aryjska, wyjście z getta, wysiedlenie
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • 36,37
 • fragment drukowany w "pamiętniki z getta warszawskiego"

 • Powiązani ludzie:

  • Krawiec Jakub

   fukcjonariusz SP, przez dwa miesiące przed powstaniem pełnił służbę na wylocie Karmelicka przy rogu ul Nowolipie. Ok...