Imię: Nieznane Nazwisko: Madera

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Madera
  • w bunkrze na Gęiej 83 w czasie powstania, 28 IV 43 sprowadzony do małego getta wraz z żoną i szwagrem przez przekupione służby

  • wokół autora
  • ten fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str.253

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [37]