Imię: Nieznane Nazwisko: Klostermajer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Klostermajer
  • Obersturmfurer z Befehlstelle. Nie roztrzeliwał na miejscu wolał zachować pozory. Gdy często zastępował Orfa lub Einerta w służbie na wylocie Leszno, zatrzymanych na wasze polecał zaprowadzić na Befehlstelle. Mniej bił Żydów, częściej używał pejcza wobec Polaków

  • Niemcy
  • fragmnety częściowo drukowane w "Pamiętniki z getta warsz." str75

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [4,12]