Imię: Józef Nazwisko: Szeryński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Szeryński
  • kierownik SP, płk. Przed I akcją osadzony na Pawiaku pod zarzutem przechowywania futer u oficera policji polskiej, zwolniony prawdopodobnie dzięki Brandtowi pierwszego dnia akcji, mianowany pełnomocnikiem wysiedleńczym. Mieszkał w bloku policyjnym na Nowolipki 10

  • policja żydowska
  • fragmenty drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 73

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [4,9,10]