Imię: Nieznane Nazwisko: Herszberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herszberg
  • służył w wojsku polskim, werkschutz z pralni Nowolipie 18

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [22]