Imię: Nieznane Nazwisko: Goesher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Goesher
  • Oberscharfuhrer, flegmatyczny i słaby w decyzji. Gdy przez 7 dni pełnił służbę na wylocie Leszno ani razu nie stwierdziłem-pisze Warm - by kogoś uderzył pejczem, dawało się go też odwieść od zamiaru odstawienia drobnego szmuglera na Befehlstelle

  • Niemcy
  • frag.druk.w "pamiętniki z getta warsz." str76

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [13]