Pierwszeństwo przy wyprowadzaniu z Umschlagu m...

  • TAK
  • Pierwszeństwo przy wyprowadzaniu z Umschlagu mieli robotnicy Druckerei na Lesznie, Lager XII na Tłomackie 5 i Maschinennerfassung Leszno 15

  • kwiecień 43
  • kwiecień 43
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • adres, robotnicy, szopy, wysiedlenie
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,36