Rykszarze którzy stale jeździli z SSmanami z S...

  • TAK
  • Rykszarze którzy stale jeździli z SSmanami z Sonderkomando, a było ich kilkunastu, gdyż każdy Niemiec upatrzył sobie jednego stałego rykszarza, mieli się dobrze, byli zaopatrzeni w żywność. Rykszarz to był taki swój Żydek, każdy prawie wyratował swojego rykszarza z kotła 6 września i zostali oni następnie rykszarzami Befehlstelle

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • komunikacja, Niemcy, selekcja, Żydzi
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [5]