Imię: Stanisław Nazwisko: Czapliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Czapliński
  • funkcjonariusz SP, obwodowy

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [3]