Imię: Jakub Nazwisko: Krawiec

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Krawiec
  • fukcjonariusz SP, przez dwa miesiące przed powstaniem pełnił służbę na wylocie Karmelicka przy rogu ul Nowolipie. Ok 25 kwietnia 43 znalazł się w małym getcie, zamieszkał na Żelaznej 50 razem z Warmem i dwoma innymi kolegami. Pozostawił na Nowolipiu w bunkrze całą rodzinę- żonę, rodziców, brata i siostrę. Rodziców i siostrę, którzy zgłosili się już na wyjazd do Trawnik, wyprowadził na aryjską stronę ok 26-28 kwietnia. Sam z żoną przechodzi na aryskją stronę w końcu kwietnia

  • policja żydowska
  • częciowo drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego"

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [33,36,37,41]