Imię: Józef Nazwisko: Spira

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Spira
  • grupowy SP, pupilek SSmana Orfa z którym razem pili. Orfowi zawdzięczał, że pełnił stałą służbę na wylocie Leszno z pupilkiem Einerta ,grupowym Klumbem

  • policja żydowska
  • frag.drukowany w "Pamiętniki z getta warsz.str75

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [13]