Imię: Nieznane Nazwisko: Leut

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leut
  • awokat, funkcjonariu SP, potem kierownik żydwskiego Werkschutzu w małym getcie- tamże w kwietniu 43 w czasie powstania

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [40]