Imię: Nieznane Nazwisko: Gołębikierówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Gołębikierówna
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • pomocnica kuchenna w Befehlstelle

  • robotnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [24,25]