Imię: Nieznane Nazwisko: Nowogródzki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nowogródzki
  • adwokat, obwodowy SP. Wywieziony w pierwszym dniu powstania

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [39]