Imię: Lucy Nazwisko: Pulfer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lucy
  • Pulfer
  • żandarm, w getcie od 1940/41 w batalionie 308, od początku służby przekupny, współpracował z "grajkiem "Józefem Kantorem. Razem z batalionem wysłany na front, tam jak mówił, postrzelił się, wskutek czego odkomenderowany znów do służby w getcie. Awansował z Wachmajstra na Zugwachmajstra. Jako dowódca warty na wylotach wysyłał na posterunki wyłącznie swoich ludzi i partycypował w ich dochodach ze szmuglu, brał też od fukcjonariuszy SP. Mimo to nie miał pieniędzy, bo bardzo lubił się bawić

  • Niemcy
  • ten fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 252,253

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [35]